Prevoz gasa - plinska boca

   STR “Milenković Vanja” osnovana je 1990, prvo kao zastupnik Jugopetrola, a zatim kao samostalna radnja za prevoz i dostavu tečnog naftnog gasa TNG (plina). Zbog profesionalnog pristupa i konstantne snabdevenosti i niskih cena, više puta proglašavana je za najbolju mikro prodavnicu u sistemu NIS-GAS.

   Od 2008. organizovan je i prevoz i dostava gasa TNG (plina), do krajnjeg potrošača. Za sada samo na užoj teritoriji Beograda, a u perspektivi i po celoj Srbiji.

   O našem radu najbolje svedoče naši redovni korisnici. Sa prevozom i dostavom gasa TNG (plina), podigli smo naše usluge na viši nivo.